MappointAsia ให้บริการข้อมูลภาพดาวเทียมจากกลุ่มดาวเทียม 2 กลุ่ม คือ ข้อมูลจากกลุ่มดาวเทียมของบริษัท "Planet" ที่ถ่ายทุกที่ทุกวันด้วยความละเอียดจุดภาพระดับ 3 เมตร และข้อมูลภาพความละเอียด 1 เมตรแบบสั่งถ่ายตามความต้องการของกลุ่มดาวเทียม "DMC3"จากบริษัท 21AT

บริการข้อมูลภาพถ่ายดาวเทียมรายวันได้มาจากกลุ่มของดาวเทียมจำนวนกว่า 100 ดวงที่โคจรสูงจากพื้น 400 กม.รอบโลก ด้วยจำนวนดาวเทียมนับร้อยดวงทำให้เราสามารถถ่ายภาพทุกแห่งของพื้นผิวโลกได้ทุกวัน โดยมีจำนวนดาวเทียมเพิ่มมากกว่า 100 ดวงภายในไตรมาศที่ 4 ของปี 2559 ปัจจุบันเราเริ่มให้บริการข้อมูลภาพถ่ายจำนวนมากต่อสัปดาห์ของพื้นที่เดียวกันจากดาวเทียมจำนวน 60 ดวง ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับบริษัท Planet กรุณาไปที่ ​​https://www.planet.com/

สำหรับภาพถ่ายความละเอียดสูง เราขอเสนอข้อมูลภาพความละเอียด 1 เมตรจากกลุ่มดาวเทียม DMC3 ซึ่งเป็นกลุ่มดาวเทียมที่ถูกออกแบบให้สามารถสั่งถ่ายภาพได้ทุกแห่งในโลกได้ทุกวัน เราจึงสามารถส่งมอบข้อมูลที่ท่านต้องการได้เร็วกว่าผู้ให้บริการรายอื่น ๆ